Giới thiệu

Xin chào, tôi là Bùi Võ Quốc Bảo. Trang blog này dùng để đăng các suy nghĩ, phân tích, đánh giá và nhận xét của cá nhân tôi về các vấn đề trong cuộc công việc và cuộc sống.